Open post

ระวังผลกระทบเชิงลบสำหรับการเล่นกีฬา

เราได้ยินหรืออ่าน การเล่นกีฬา รอบ ๆ ตัวเราทุกวัน! สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยสังเกตเป็นวิธีการที่ง่ายกว่าที่เราสามารถทำกิจวัตรประจำวันของเรา บางครั้งมากเกินไปในสิ่งที่ดีสามารถจับขึ้นกับเราและทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนสุขภาพที่รุนแรงและได้รับบาดเจ็บ นี่คือสัญญาณที่คุณอาจจะมากกว่าการเล่นกีฬาและวิธีการที่จะส่งผลเสียต่อชีวิตของคุณ Continue reading “ระวังผลกระทบเชิงลบสำหรับการเล่นกีฬา”